Jaipur Nueclear Imaging Center

0141-2741211, 09828844436 / 63

nic.jaipur@nueclear.com

B71, Lalkothi,
Near Doodh Misthan Bhandar, Shakar Marg,
Jaipur, Rajasthan - 302015